Početna strana Kontakt strana This site in English
O nama
Predsedništvo
Plenarna zasedanja
Radne grupe
Saopštenja za štampu
Foto galerija
Vesti
Mediji o nama
Linkovi
Newsticker or DHTML Menu / JavaScript Menu powered by Vadikom

 

Preporuka Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji

 

GOVOR ŽIVORADA KOVAČEVIĆA NA PRVOJ PLENARNOJ SEDNICI NKEU

"…opredeljenje za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji je nedvosmisleno… Prvi put u istoriji, sve zemlje ovog turbulentnog, podeljenog i konfliktnog regiona, njihove države, vlade i građani imaju istu stratešku orjentaciju i to čini najperspektivniju osnovu njihove međusobne saradnje, mira i regionalne stabilnosti. Međutim, iako je jasno da je Evropska unija slobodna i doborovoljna zajednica ne samo država, već naroda, društava i građana, naš proces pridrživanja ima prilično usku osnovu, sve se mahom odvija u vladinim zgradama u Nemanjinoj i u okviru ekspertiza i priprema za pregovore i za zakonodavne inicijative… Ako se uistinu želi da evrointegracija postane briga, svojina i odgovornost čitavog društva, i time se obezbedi puna legitimnost procesa pregovaranja, moralo bi se, kao i manje više sve zemlje koje su prošle dug i složen put pridrživanja, pristupiti institucionalizaciji ideje i potrebe uključivanja čitavog društva u taj proces…
… Mi u Evropskom pokretu, već dugo zagovaramo neophodnost najšireg društvenog konsenzusa koji bi bio mnogo više od današnje načelne i prilično verbalne saglasnosti i podrške, i koji bi aktivirao ogroman pozitivan stručni i moralni potencijal mnogobrojnih društvenih aktera u Srbiji… Iz bogate riznice iskustava zemalja koje su uspešno prošle put pregovaranja i pridruživanja, posebno vredan i inspirativan nam se učinio Slovački model Nacionalnog konventa a kako već duže vremena sarađujemo sa Slovačkom asocijacijom za spoljnu politiku, SFPA, sa kojima smo organizovali i posebnu konferenciju o njihovim iskustvima, zajednički smo pokušali da prilagodimo njihov model našim uslovima…
…Dakle, osnovno je institucionalizovati saradnju države i mnogobrojnih institucija i organizacija civilnog društva na svim nivoima na zajedničkom poslu kvalitetnog vođenja i  usmeravanja procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Ne radi se, dabome, o ograničavanju ovlašćenja i ključne uloge državnih organa, već o proširivanju osnove tog procesa i o kreativnom doprinosu koji nevladine organizacije, sindikati, profesionalna udruženja i pojedinačni stručnjaci, univerziteti, komore i verske zajednice i šira javnost mogu da pruže podizanju kvaliteta i ubrzavanju procesa pridruživanja. Osnovni metod je strukturisana debata u okviru tematskih grupa, koje formulišu nacionalne pozicije u pojedinim oblastima putem preporuka i koje usmerava jedno zajedničko telo – Predsedništvo konventa a ključne reči su:

  • informisanost građana i institucija,
  • transparentnost procesa,
  • partnerstvo države i civilnog društva.

Nema sumnje da bi ovakav pristup done tri bitne koristi: prvo, mnogobrojne strukture društva bi bile neuporedivo bolje informisane o evropskim integracijama, i podigle na viši nivo sopstvenu sposobnost da ovladaju evropskim temama i izazovima, drugo, državni organi bi dobili mnogo utemeljeniju i širu osnovu za proces pregovaranja, treće, samo pregovaranje sa Evropskom unijom bi se značajno legitimizovalo i demokratizovalo. Danas bi trebalo da se o tome dogovorimo. “

Deo govora Živorada Kovačevića, člana Predsedništva Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i predsednika Evropskog pokreta u Srbiji, održanog na prvoj Plenarnoj sednici NK EU, 30. septembra 2006.

 

 

vrh strane

 

Kancelarija za pridruživanje EU
Cepelin Net
 
 
 
 
Kinkovi
Misija Predsedništvo Radne grupe Saopštenja Foto galerija VestiU medijima Kinkovi Design by: Evropski pokret u Srbiji SFPA Slovak Aid