Početna strana Kontakt strana This site in English
O nama
Predsedništvo
Programski savet
Plenarna zasedanja
Radne grupe
Saopštenja za štampu
Foto galerija
Vesti
Mediji o nama
Linkovi
Arhiva
nk2009
Newsticker or DHTML Menu / JavaScript Menu powered by Vadikom

 

Postavite pitanje internim ekspertima Radnih grupa

Preporuka potpredsednika Vlade Republike Srbije za evropske integracije

Nacionalni Konvent o Evropskoj Uniji u Srbiji 2008/2009

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) teži da uspostavi institucionalizovanu, tematski strukturiranu debatu između predstavnika države i nedržavnog sektora, administracije, lokalne samouprave, političara, stručnjaka, biznismena, nevladinih organizacija i šire javnosti, o pripremama Srbije za pristupanje EU.

U Republici Srbiji još uvek ne postoji politički i nacionalni konsenzus o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (EU). Na osnovu ispitivanja javnog mnenja, koje je sprovela Kancelarija za evropske integracije 2007. godine, 69.3% građana podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji, ali razumevanje procesa i izazova koji predstoje na tom putu je slabo i nedovoljno (samo 30% ispitanika smatraju sebe upućenim). U procesu pristupanja najviše se očekuje od državnih organa, i u tom kontekstu ne postoji efikasan i trajan dijalog između države i nedržavnog sektora. Srbija je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom koji će inicirati zahtevne pripreme zemlje za proces pregovora o budućem članstvu. Za vreme ovog procesa postoji potreba za uključivanjem svih društvenih subjekata i obezbeđivanjem njihovog profesionalnog doprinosa što boljem razumevanju i uspehu procesa.

Stoga, projekat Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NK EU), kroz uključivanje svih društvenih subjekata u stalnim i konstruktivnim debatama o najznačajnijim pitanjima vezanim za proces pridruživanja EU doprinosi stvaranju neophodnog konsenzusa i mobiliše najšire političke i društvene slojeve. Članovi NK EU će iniciranjem dijaloga i razmene informacija i najbolje prakse sa njihovim kolegama iz EU (iz Slovačke), unaprediti znanja o EU i procesu evropskih integracija.

Opšti ciljevi projekta su:

  1. Jačanje kapaciteta Srbije za proces EU integracije i podizanje nivoa znanja građana o EU
  2. Jačanje saradnje između državnog i nedržavnog sektora

Specifični ciljevi:

  • Uspostavljanje  aktivnog, stalnog i korisnog izvora informacija o Evropskoj uniji
  • Podržavanje dalje razrade nacionalnih pozicija u specifičnim oblastima tokom procesa EU integracija
  • Pružanje javnosti u Srbiji boljeg pregleda uticaja i delovanja EU (odlučivanje o nama sa nama) i doprinošenje uspostavljanju opšteg konsenzusa o procesima evropskih integracija

U prvoj fazi svog rada tokom 2006. i 2007. godine, NK EU je postigao zapažene rezultate, koji su predstavljeni kroz usvojene preporuke , u periodu kada se Srbija nalazila u procesu pregovaranja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. NK EU nastavlja sa radom u trenutku kada Republiku Srbiju u procesu evropskih integracija čeka obiman i odgovoran posao, pre svega implementacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pripreme za pregovore o članstvu. U tom pogledu, od državnih organa se najviše očekuje, ali zbog prirode procesa neophodna je mobilizacija najširih slojeva društva i postizanje društvenog konsenzusa.

 

vrh strane

 

 

 
 
 
 
 
 
Kinkovi
Misija Predsedništvo Radne grupe Saopštenja Foto galerija Vesti U medijima Kinkovi Design by: Evropski pokret u Srbiji SFPA RTV B92