Početna strana Kontakt strana This site in English
O nama
Predsedništvo
Radne grupe
Saopštenja za štampu
Foto galerija
Vesti
Mediji o nama
Linkovi
Arhiva
Arhiva
Newsticker or DHTML Menu / JavaScript Menu powered by Vadikom

Postavite pitanje internim ekspertima Radnih grupa


Radna grupa
REGIONALNA SARADNJA I MEĐUNARODNE OBAVEZE
Analize i preporuke


Radna grupa EKOLOGIJA
Analize i preporuke


KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI 2009.


KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI 2008.

 

 

Radne grupe
Nacionalni konvent o EU se sastoji od Predsedništva i Radnih grupa.
Radne grupe se sastoje od najmanje 40 članova, predstavnika svih zainteresovanih sektora (predstavnika državnih inicijativa, civilnog sektora, profesionalnih udruženja, poslovnog sektora i drugih društvenih grupa) i internog eksperta.
Zasedanja Radnih grupa predstavljaju priliku da se čuju različiti stavovi, otvori kvalitetna i konstruktivna debata i usvoji konkretna i usaglašena preporuka i tako doprinese stvaranju društvenog konsenzusa u Srbiji o integraciji zemlje u EU.
Okvirna tema Radnih grupa je već definisana, a članovi će aktivno učestvovati u formulaciji podtema, predloga i preporuka koji se u formi kratkog predloga za praktičnu politiku (Policy Paper) distribuiraju donosiocima odluka.
Teme i radne grupe koje su zasedale u 2011:
  • Demokratsko upravljanje
    • Tema: Reforma izbornog zakonodavstva
    • Tema: Nezavisna/regulatorna tela i njihova uloga u predpristupnom procesu – iskustva regiona i zemalja članica EU
Radne grupe i teme koje su zasedale u 2010/2011:

 

vrh strane

 

 
Kinkovi
Misija Predsedništvo Radne grupe Saopštenja Foto galerija Vesti U medijima Kinkovi Design by: Evropski pokret u Srbiji USAID Serbia Institute for Sustainable Communities Organization for Security and Co-operation in Europe Fond za otvoreno društvo