Početna strana Kontakt strana This site in English
O nama
Predsedništvo
Radne grupe
Saopštenja za štampu
Foto galerija
Vesti
Mediji o nama
Linkovi
Arhiva
Arhiva
Newsticker or DHTML Menu / JavaScript Menu powered by Vadikom

Postavite pitanje internim ekspertima Radnih grupa


Radna grupa
REGIONALNA SARADNJA I MEĐUNARODNE OBAVEZE
Analize i preporuke


Radna grupa EKOLOGIJA
Analize i preporuke


KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI 2009.


KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI 2008.

 

 

Radna grupa – Demokratsko upravljanje
Uzimajući u obzir najveći broj stalnih kritika i nedostataka u ispunjenju Političkih kriterijuma za članstvo u EU, Radna grupa će imati dve pod-teme:
 • Reforma izbornog zakonodavstva
 • U procesu transformisanja i reformisanja države, stabinost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava, poštovanje i zaštitu manjina se čini najizazovnijim i najzahtevnijim zadatkom za nadležne, i za društvo takođe. Ovo su, s druge strane, takođe deo kriterijuma koje naša zemlja mora ispuniti na putu ka članstvu u EU. Kao što je pomenuto u Izveštaju o napretku 2010, okvirno izborno zakonodavstvo je delimično revidirano, ali „ustavne i zakonske odredbe koje nisu u saglasnosti sa evropskim standardima i dalje su na snazi“. One se odnose na kontrolu koju političke partije imaju nad mandatima poslaniak i na mogućnost partija da arbitrarno odeđuju svoje poslanike, umesto da prate red kadidata kakav je na izbornoj listi. U praksi, pitanje partijske kontrole nad mandatima poslanika utiče negativno na predstavničku ulogu Palamenta.
   
 • Nezavisna/regulatorna tela i njihova uloga u predpristupnom procesu –
  iskustva regiona i zemalja članica EU
 • Kapacitet i funkcionisanje nezavisnih i regularnih tela je od izuzetne važnosti za adekvatno reformisanje javne administracije. Promovisanje komunikacije i saradnje između skupštinskih odobra, nezavisnih državnih institucija, i javnosti, kako su kapacitet i funkcionisanje nezavisnih i regulatornih tela od ključnog značaja za adekvatan nadzor Vlade. Odkada novi Poslovnik Narodne Skupštine Republike Srbije definiše mehanizme saradnje između Narodne Skupštine i nezavisnih institucija, potrebno je dalje unapređenje pravnog okvira i jača posvećenost poštovanju madata nezavisnih regulatornih tela, kao i obezbeđivanje adekvatnih resursa. Biće predstavljena neka od iskustava zemalja regiona u pružanju odgovarajućeg okvira i okruženja za rad nezavisnih i regulatornih tela i njihovih odnosa sa Parlamentom.
  Ekspert Radne grupe: Vladimir Goati
   
  LISTA ČLANOVA RADNE GRUPE:
  • Aleksandar Kovačević, ekonomista
  • Aleksandar Popov, direktor, Centar za regionalizam
  • Bojan Kovačić, zamenik direktora, Agencija za energetsku efikasnost RS
  • Borislav Stojkov, direktor, Agencija za prostorno planiranje RS
  • Daliborka Nikodimović, viša savetnica, Zaštitinik građana Srbije
  • Dragiša Živković, savetnik šefa centralnog izbornog štaba, G17 plus
  • Đordana Kurir, načelnica, Narodna skupština Republike Srbije - Odbor za evropske integracije
  • Đorđe Vuković, izvršni direktor, Centar za slobodne izbore i demokratiju
  • Elvira Kovač, narodna poslanica, Narodna skupština Republike Srbije
  • Izabela Kisić, analitičarka, Helsinški odbor za ljudska prava
  • Jasna Filipović, direktorka, Centar za razvoj neprofitnog sektora
  • Laslo Varga, predsednik, Odbor za evropske integracije NSRS
  • Ljubica Pavlović, savetnica za međunarodnu saradnju, Ustavni sud Srbije
  • Ljubo Maćić, predsednik Saveta, Agencija za energetiku RS
  • Marijana Pajvančić, profesorka, Pravni fakultet Novi Sad
  • Mato Groznica, zamenik pokrajinskog sekretara, Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice
  • Milan Jovanović, profesor, Fakultet političih nauka
  • Milan Stefanović, direktor, PROTECTA- Centar za razvoj građanskog društva Niš
  • Miloš Anđić, internacionalni sekretar, Srpski pokret obnove
  • Miloš Đajić, predsednik UO, Centar modernih veština
  • Miljenko Dereta, direktor, Građanske inicijative
  • Miodrag Jovović, zamenik pokrajinskog sekretara, Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju
  • Mira Petrović, članica IO, Partija ujedinjenih penzionera Srbije
  • Momo Čolaković, šef poslaničke grupe PUPS, Narodna skupština Republike Srbije
  • Nebojša Atanacković, predsednik, Unija poslodavaca Srbije
  • Nenad Čelarević, koordinator programa Reforma izbornog zakonodavstva i podrška razvoju lokalne samouprave, Nacionalni Demokratski institut za međunatorodne odnose
  • Osman Balić, koordinator, Liga za Dekadu Roma
  • Radivoje Grujić, predstvanik za Srbiju International Foundation for Electoral Systems (IFES)
  • Radmila Milivojević, savetnica, Privredna komora Srbije
  • Radovan Milićević, izvršni direktor, Regionalni centar građanske inicijative LINGVA Kraljevo
  • Riza Halimi, narodni poslanik, Narodna skupština Republike Srbije
  • Slaviša Orlović, docent, Fakultet političkih nauka
  • Stevan Lilić, profesor, Pravni fakultet
  • Valentina Ivanić, direktorka, Centar za strateška ekonomska istraživanja “CESS“
  • Veljko Odalović, generalni sekretar, Narodna skupština Republike Srbije
  • Vlada Gajić, predsednik, Grad Kragujevac
  • Vuk Dinčić, narodni poslanik, Narodna skupština Republike Srbije
  • Zoran Andrejić, predsednik, Pokret potrošača Bor
  • Zoran Šami, narodni poslanik, Narodna skupština Republike Srbije
  • Zorana Marković, direktorka, Agencija za borbu protiv korupcije RS
  Zasedanja
  Agenda trećeg zasedanja RG Demokratsko upravljanje
  Agenda drugog zasedanja RG Demokratsko upravljanje
  Agenda prvog zasedanja RG Demokratsko upravljanje
   
  Materijali sa zasedanja Radne grupe
  Redizajniranje izbornog sistema Srbije - Milan Jovanović
  Problemi sa izbornim sistemom u Srbiji - Slaviša Orlović
  Beleške sa drugog zasedanja Radne grupe
  Politika i novac - Zoran Stojiljković
  Beleške sa prvog zasedanja Radne grupe
  Prezentacija - Marijana Pajvančić

   

  vrh strane

   

   
  Kinkovi
  Misija Predsedništvo Radne grupe Saopštenja Foto galerija Vesti U medijima Kinkovi Design by: Evropski pokret u Srbiji Organization for Security and Co-operation in Europe