Početna strana Kontakt strana This site in English
O nama
Predsedništvo
Radne grupe
Saopštenja za štampu
Foto galerija
Vesti
Mediji o nama
Linkovi
Arhiva
Arhiva
Newsticker or DHTML Menu / JavaScript Menu powered by Vadikom

Postavite pitanje internim ekspertima Radnih grupa


Radna grupa
REGIONALNA SARADNJA I MEĐUNARODNE OBAVEZE
Analize i preporuke


Radna grupa EKOLOGIJA
Analize i preporuke


KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI 2009.


KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI 2008.

 

 

Životna sredina
Tema: Upravljanje otpadom i lokalni planovi.
Radna grupa će se u ovom ciklusu sastati dva puta, u periodu oktobar 2011 – mart 2012. godine. Ovog puta, Radna grupa „Životna sredina“ biće sastavni deo šireg projekta, kampanje „Zelena inicijativa“, koja predstavlja mrežu 22 organizacije građanskog društva u Srbiji, čiji je Evropski pokret u Srbiji član. RG će se u ovom ciklusu baviti poboljšanjem kvaliteta i broja usvojenih lokalnih i regionalnih planova za upravljanje otpadom kroz analizu i istraživanje postojećih planova i pravljenja seta preporuka za njihovo unapređenje i podsticanje njihove primene. Cilj prvog zasedanja RG jeste utvrđivanje i analiza problema upravljanja otpadom, donošenje i sprovođenje lokalnih planova i davanje preporuka kako da se stanje promeni, ali i za davanje smernica istraživačima koji će sprovesti analizu i terensko istraživanje u lokalnim samoupravama o kvalitetu i primeni lokalnih planova za upravljanje otpadom. Posle istraživanja i sumiranja podataka, na drugoj sednice RG će se na osnovu dobijenih analiza, dati preporuke za unapređenje lokalnih planova za upravljanje otpadom i njihovo prosleđivanje predstavnicima lokalnih samouprava i zagovaranje za njihovu primenu.
Ekspert Radne grupe: Dragoljub Todić
 
LISTA ČLANOVA RADNE GRUPE:
 • Aleksandra Balać, sekretar, Odbor za zaštitu životne sredine, Narodna skupština Republike Srbije
 • Aleksandra Čavoški, profesorka, Pravni fakultet, Univerzitet Union
 • Ana Nedeljković, Rukovodilac Grupe za održivi razvoj, Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije
 • Biljana Nenadić, Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Biljana Storić, Menadžer za zaštitu životne sredine, Centar za reciklažu d.o.o. Beograd
 • Bojan Kovačić, zamenik direktora, Republička agencija za energetsku efikasnost
 • Božidar Potkonjak, direktor, Božić i sinovi d.o.o
 • Branislav Galešev, načelnik Odeljenja za postupanje sa opasnim i ostalim otpadom, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja- sektor za kontrolu i nadzor
 • Danijela Trajković, zamenik javnog tužioca, Više javno tužilaštvo, Vranje
 • Darija Šajin, načelnica, Južnobački upravni okrug
 • Darinka Radojević, koordinator Nacionalne strategije za održivi razvoj, Kabinet potpredsednika Vlade Republike Srbije za evropske integracije
 • Dragan Dilparić, zamenik direktora, ENVI TECH
 • Dunja Prokić, Ambasadori životne sredine
 • Dušan Stokić, sekretar, Odbor za zaštiti životne sredine i održivi razvoj, Privredna komora Srbije
 • Dušan Vasiljević, partner i predsednik UO, SNC International Holdings, LLC
 • Filip Abramović,načelnik odeljenja, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Grad Beograd
 • Goran Vujić, rukovodilac departmana, departman za inženjerstvo zaštite životne sredine, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
 • Hristina Stevanović Čarapina, profesorka, Fakultet za životnu sredinu, Univerzitet u Sremskoj Kamenici
 • Lazar Krnjeta, direktor, TTI group d.o.o, Beograd-PU“Komdel“
 • Lidija Bartuš Vasiljević, savetnica, Western Balkans Consulting
 • Ljiljana Đorđević, samostalni savetnik, Agencija za zastitu zivotne sredine
 • Ljubinka Kaluđerović, savetnica za oblast zaštite životne sredine i sekretar odbora za zaštitu životne sredine, Stalna konferencija gradova i opština
 • Maja Krunić Lazić, samostalni savetnik za održivu potrošnju i proizvodnju, Agencija za zaštitu životne sredine
 • Marko Milenković, Pravni fakultet u Beogradu
 • Milica Duronjić, konsultatkinja
 • Miloš Katić, direktor, EKO DIMeC d.o.o.
 • Miodrag Radović, direktor, Collective Swift
 • Miroslav Premović, menadžer, Sekopak
 • Nenad Miloradović, Koordinator izrade Lokalnog plana upravljanja otpadom, Opštinska uprava opštine Ćuprija
 • Olga Šipovac, sekretar, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Pančevo
 • Predrag Aleksić, izvršni direktor za šumarstvo i zaštitu životne sredine, JP Srbija šume
 • Radmilo Pešić, redovni profesor, šef katedre, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beorgadu
 • Siniša Mitrović, specijalni savetnik ministra, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
 • Slavko Bogdanović, redovni profesor, Privredna akademija Novi Sad
 • Sonja Prodanović, samostalni istraživač, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
 • Snežana Matić-Besarabić, Rukovodilac Centra za higijenu i humanu ekologiju, Gradski zavod za javno zdravlje
 • Srđan Matović, član, Gradsko veće za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima, Grad Kragujevac
 • Stevan Lilić, profesor, Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • Tanja Petrović, generalna sekretarka, Mladi istraživači Srbije
 • Valentina Đureta, koordinatorka alumni programa, Beogradski fond za političku izuzetnost
 • Vojislav Stanković, Direktor, EKOSTAR PAK doo
 • Vladimir Lukić, predsednik, NVO Gradjanska ekoloska akcija „Tales“
 • Vukica Popadić Njunjić, koordinatorka službe za zaštitu i unapređenje životne sredine, RB Kolubara
 • Zoran Sretić, rukovodilac grupe za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije
 • Zorica Isoski, direktorka, Aurora Green
Plan rada
rb Datum Mesto Tema Uvodničari
2. 31. 05. 2012. Narodna skupština Republike Srbije Upravljanje otpadom i lokalni planovi

Ivan Knežević
zamenik generalnog sekretara, Evropski pokret u Srbiji
Dragoljub Todić
Interni ekspert Radne grupe
Prvoslav Plavšić, član Istraživačkog tima
Vladimir Pavićević, član Istraživačkog tima
Elena Janković, članica Istraživačkog tima
Radmila Šerović, šef Odseka za upravljanje komunalnim i posebnim tokovima otpada, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Vesna Stefanović, Javno komunalno preduzeće, Vranje

1. 26. 10. 2011. Narodna skupština Republike Srbije Upravljanje otpadom i lokalni planovi

Maja Bobić
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji
Prof. Dragoljub Todić
Interni ekspert Radne grupe
Doc. dr Goran Vujić, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakultet Tehničkih Nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Nenad Miloradović, koordinator izrade Lokalnog plana upravljanja otpadom, Opštinska uprava opštine Ćuprija
Zorica Isoski, direktorka, Aurora Green d.o.o, Beograd
Miloš Katić, EKO DIMeC d.o.o.

 
Zasedanja
Agenda drugog zasedanja RG Životna sredina
Agenda prvog zasedanja RG Životna sredina
 
Materijali sa zasedanja Radne grupe
Zaključci i preporuke sa drugog zasedanja: Upravljanje otpadom i lokalni planovi
Beleške sa drugog zasedanja RG Životna sredina
Radmila Serović
Vesna Stefanović
Prvoslav Plavšić
Zaključci i preporuke sa prvog zasedanja: Upravljanje otpadom i lokalni planovi
Beleške sa prvog zasedanja RG Životna sredina
Dragoljub Todić - Lokalni i regionalni planovi upravljanja otpadom
Goran Vujić - Upravljanje otpadom i problemi u vezi sa izradom i sprovodjenjem lokalnih i regionalnih planova upravljanja otpadom
Miloš Katić - Upravljanje opasnim otpadom u Srbiji i učešće javnosti
Nenad Miloradović - Lokalni planovi upravljanja otpadom: upotrebljivi dokumenti ili formalno ispunjenje zakonske obaveze?
Zorica Isoski - Planovi upravljanja otpadom proizvođača otpada i lokalna samouprava

 

vrh strane

 

 
Kinkovi
Misija Predsedništvo Radne grupe Saopštenja Foto galerija Vesti U medijima Kinkovi Design by: Evropski pokret u Srbiji USAID Serbia Institute for Sustainable Communities