Početna strana Kontakt strana This site in English
O nama
Predsedništvo
Radne grupe
Saopštenja za štampu
Foto galerija
Vesti
Mediji o nama
Linkovi
Arhiva
Arhiva
Newsticker or DHTML Menu / JavaScript Menu powered by Vadikom

Postavite pitanje internim ekspertima Radnih grupa


Radna grupa
REGIONALNA SARADNJA I MEĐUNARODNE OBAVEZE
Analize i preporuke


Radna grupa EKOLOGIJA
Analize i preporuke


KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI 2009.


KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI 2008.

 

 

Životna sredina
Tema: Budućnost energetske politike Srbije
Radna grupa „Životna sredina“ NKEU u drugoj polovini 2012. godine održavaće sednice u okviru projekta „Znam kako da delujem“ (KnowHow2Act) koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA i organizacijom UNECOOP, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.
Cilj projekta je poboljšanje i povećanje učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u procesu evropske integracije. Važan segment u okviru ovog projekta jeste organizacija sednica Nacionalnog konventa o EU – Radna grupa „Životna sredina“. Cilj prvog zasedanja na temu „Finansiranja zaštite životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou“ jeste ukazivanje je na faktično stanje u ovoj oblasti, mogućnosti i praktične probleme u finansiranju zaštite životne sredine, pre svega kroz prizmu funkcionisanja nacionalnog i lokalnih eko-fondova, odnosno efektivnosti i efikasnosti postojećeg sistema finansiranja sa stanovišta ciljeva u oblasti životne sredine. Poseban naglasak stavlja se na položaj organizacija civilnog društva u ovoj oblasti, položaj i uloga privrednog sektora, ali i ciljeve nacionalne politike u oblasti životne sredine i ulozi fondova i podsticanje procesa usaglašavanja nacionalnih propisa sa propisima Evropske unije i njihovog sprovođenja.
Sednice Radne grupe „Životna sredina“ NK EU biće tematske, posvećene oblastima klimatskih promena, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, finansiranju sistema zaštite životne sredine, upravljanju vodama i prekograničnoj saradnji. Organizacijom sednica NK EU jačaće se proces javne rasprave među relevantnim akterima u ovoj oblasti sa ciljem unapređenja međusobne saradnje. Cilj zasedanja je da se usvoje predlozi i preporuke koji će u formi kratkog predloga za praktičnu politiku (policy paper) biti distribuirani donosiocima odluka na svim nivoima.
LISTA ČLANOVA RADNE GRUPE:
 • Biljana Nenadić, Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Biljana Storić, Menadžer za zaštitu životne sredine, Centar za reciklažu d.o.o. Beograd
 • Bojan Kovačić, zamenik direktora, Republička agencija za energetsku efikasnost
 • Božidar Potkonjak, direktor, Božić i sinovi d.o.o
 • Branislav Galešev, načelnik Odeljenja za postupanje sa opasnim i ostalim otpadom, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja- sektor za kontrolu i nadzor
 • Darija Šajin, načelnica, Južnobački upravni okrug
 • Darinka Radojević, Institut “Kirilo Savić”
 • Dimitrije Aleksić, FUTURA
 • Dragan Dilparić, pomoćnik direktora, ORSES
 • Dragan Dobrašinović, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava
 • Dragan Marinković, Grad Kragujevac
 • Dragana Mladenović, savetnik, načelnik odeljenja, Fond za zaštitu životne sredine
 • Dunja Prokić, Ambasadori životne sredine
 • Dušan Stokić, sekretar, Odbor za zaštiti životne sredine i održivi razvoj, Privredna komora Srbije
 • Dušan Vasiljević, Western Balkans Consulting
 • Filip Abramović, načelnik odeljenja, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Grad Beograd
 • Goran Mitić, Zeleni Srbije
 • Gordana Brun, Udruženje “Škola za opstanak”
 • Gordana Jančić, JP “Srbijašume”, Beograd
 • Hristina Stevanović Čarapina, profesorka, Fakultet za životnu sredinu, Univerzitet u Sremskoj Kamenici
 • Ivana Radojković, Biogreen Energy
 • Jadranka Marčok, Zeleni krug
 • Ksenija Jovanović, FUTURA
 • Ljiljana Đorđević, samostalni savetnik, Agencija za zaštitu životne sredine
 • Ljiljana Matović, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
 • Ljubinka Kaluđerović, sekretar odbora za zaštitu životne sredine, Stalna konferencija gradova i opština
 • Maja Krunić Lazić, samostalni savetnik za održivu potrošnju i proizvodnju, Agencija za zaštitu životne sredine
 • Marko Milenković, Pravni fakultet u Beogradu
 • Milena Malešević, Kancelarija za evropske integracije Vlade RS
 • Milica Mladenović, Ekostar PAK
 • Milisav Pajević, Eko-NEC
 • Miloš Katić, direktor, EKO DIMeC d.o.o.
 • Mirko Popović, BOŠ
 • Mladenka Ignjatić, samostalni consultant, Istraživački forum EPuS
 • Nataša Tomić-Petrović, Univerzitet u Beogradu
 • Nenad Miloradović, Opštinska uprava opštine Ćuprija
 • Olga Šipovac, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Pančevo
 • Paola Petrić, Fondacija “Hajnrih Bel”
 • Predrag Aleksić, izvršni direktor za šumarstvo i zaštitu životne sredine, JP Srbija šume
 • Radmilo Pešić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beorgadu
 • Sabina Ivanović, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
 • Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije
 • Sonja Prodanović, samostalni istraživač, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
 • Snežana Matić-Besarabić, Rukovodilac Centra za higijenu i humanu ekologiju, Gradski zavod za javno zdravlje
 • Snježana Mitrović, TERRAS
 • Srđan Matović, Gradsko veće za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima, Grad Kragujevac
 • Stevan Lilić, profesor, Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • Valentina Đureta, Beogradski fond za političku izuzetnost
 • Vesna Stefanović, JKP “Komrad”, Vranje
 • Vladimir Janković, UNEKOOP
 • Vladimir Pavićević, Tehnološko-metalurški fakultet
 • Vojislav Stanković, Direktor, EKOSTAR PAK doo
 • Vukica Popadić Njunjić, koordinatorka službe za zaštitu i unapređenje životne sredine, RB Kolubara
 • Zoran Sretić, Kancelarija za evropske integracije Vlade RS
 • Zorica Isoski, direktorka, Aurora Green
Plan rada
rb Datum Mesto Tema Uvodničari
2. 23. 11. 2012. Centar za kulturu, Lаzаrеvаc Budućnost energetske politike Srbije

Nj.E. Nils Ragnar Kamsvåg
ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji
Vladan Zdravković
državni sekretar za životnu sredinu u Ministarstvu energetike razvoja i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije
Aleksandar Kovačević
nezavisni ekspert
Nataša Đereg
direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR)
Slađana Jevremović
potpredsednica Odbora za energetsku efikasnost Stalne konferencije gradova i opština
Ivana Radojković
kompanija Biogreen Energy
Vladimir M. Pavlović
koordinator Centra Beogradske otvorene škole
Aleksandar Macura
interni ekspert Radne grupe
Ivan Knežević
zamenik generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji

 
Zasedanja
Najava zasedanja Radne grupe - 23. 11. 2012.
Agenda zasedanja RG Životna sredina
 
Materijali sa zasedanja Radne grupe
Izveštaj sa zasedanja Radne grupe - 23. 11. 2012.
Aleksandar Macura - Neki pokazatelji energetskog sektora
Nataša Đereg - Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije
Sladjana Jevremović - Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije
Ivana Radojković - Sposobnost lokalnih zajednica za prihvatanjem inovativnih rešenja u energetskoj efikasnosti

 

vrh strane

 

 
Kinkovi
Misija Predsedništvo Radne grupe Saopštenja Foto galerija Vesti U medijima Kinkovi Design by: Evropski pokret u Srbiji