Početna strana Kontakt strana This site in English
O nama
Predsedništvo
Radne grupe
Saopštenja za štampu
Foto galerija
Vesti
Mediji o nama
Linkovi
Arhiva
Arhiva
Newsticker or DHTML Menu / JavaScript Menu powered by Vadikom

Postavite pitanje internim ekspertima Radnih grupa


Radna grupa
REGIONALNA SARADNJA I MEĐUNARODNE OBAVEZE
Analize i preporuke


Radna grupa EKOLOGIJA
Analize i preporuke


KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI 2009.


KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI 2008.

 

 

Životna sredina
Tema: Finansiranje zaštite životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou
Radna grupa „Životna sredina“ NKEU u drugoj polovini 2012. godine održavaće sednice u okviru projekta „Znam kako da delujem“ (KnowHow2Act) koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA i organizacijom UNECOOP, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.
Cilj projekta je poboljšanje i povećanje učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u procesu evropske integracije. Važan segment u okviru ovog projekta jeste organizacija sednica Nacionalnog konventa o EU – Radna grupa „Životna sredina“. Cilj prvog zasedanja na temu „Finansiranja zaštite životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou“ jeste ukazivanje je na faktično stanje u ovoj oblasti, mogućnosti i praktične probleme u finansiranju zaštite životne sredine, pre svega kroz prizmu funkcionisanja nacionalnog i lokalnih eko-fondova, odnosno efektivnosti i efikasnosti postojećeg sistema finansiranja sa stanovišta ciljeva u oblasti životne sredine. Poseban naglasak stavlja se na položaj organizacija civilnog društva u ovoj oblasti, položaj i uloga privrednog sektora, ali i ciljeve nacionalne politike u oblasti životne sredine i ulozi fondova i podsticanje procesa usaglašavanja nacionalnih propisa sa propisima Evropske unije i njihovog sprovođenja.
Sednice Radne grupe „Životna sredina“ NK EU biće tematske, posvećene oblastima klimatskih promena, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, finansiranju sistema zaštite životne sredine, upravljanju vodama i prekograničnoj saradnji. Organizacijom sednica NK EU jačaće se proces javne rasprave među relevantnim akterima u ovoj oblasti sa ciljem unapređenja međusobne saradnje. Cilj zasedanja je da se usvoje predlozi i preporuke koji će u formi kratkog predloga za praktičnu politiku (policy paper) biti distribuirani donosiocima odluka na svim nivoima.
LISTA ČLANOVA RADNE GRUPE:
 • Biljana Nenadić, Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Biljana Storić, Menadžer za zaštitu životne sredine, Centar za reciklažu d.o.o. Beograd
 • Bojan Kovačić, zamenik direktora, Republička agencija za energetsku efikasnost
 • Božidar Potkonjak, direktor, Božić i sinovi d.o.o
 • Branislav Galešev, načelnik Odeljenja za postupanje sa opasnim i ostalim otpadom, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja- sektor za kontrolu i nadzor
 • Darija Šajin, načelnica, Južnobački upravni okrug
 • Darinka Radojević, Institut “Kirilo Savić”
 • Dimitrije Aleksić, FUTURA
 • Dragan Dilparić, pomoćnik direktora, ORSES
 • Dragan Dobrašinović, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava
 • Dragan Marinković, Grad Kragujevac
 • Dragana Mladenović, savetnik, načelnik odeljenja, Fond za zaštitu životne sredine
 • Dunja Prokić, Ambasadori životne sredine
 • Dušan Stokić, sekretar, Odbor za zaštiti životne sredine i održivi razvoj, Privredna komora Srbije
 • Dušan Vasiljević, Western Balkans Consulting
 • Filip Abramović, načelnik odeljenja, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Grad Beograd
 • Goran Mitić, Zeleni Srbije
 • Gordana Brun, Udruženje “Škola za opstanak”
 • Gordana Jančić, JP “Srbijašume”, Beograd
 • Hristina Stevanović Čarapina, profesorka, Fakultet za životnu sredinu, Univerzitet u Sremskoj Kamenici
 • Ivana Radojković, Biogreen Energy
 • Jadranka Marčok, Zeleni krug
 • Ksenija Jovanović, FUTURA
 • Ljiljana Đorđević, samostalni savetnik, Agencija za zaštitu životne sredine
 • Ljiljana Matović, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
 • Ljubinka Kaluđerović, sekretar odbora za zaštitu životne sredine, Stalna konferencija gradova i opština
 • Maja Krunić Lazić, samostalni savetnik za održivu potrošnju i proizvodnju, Agencija za zaštitu životne sredine
 • Marko Milenković, Pravni fakultet u Beogradu
 • Milena Malešević, Kancelarija za evropske integracije Vlade RS
 • Milica Mladenović, Ekostar PAK
 • Milisav Pajević, Eko-NEC
 • Miloš Katić, direktor, EKO DIMeC d.o.o.
 • Mirko Popović, BOŠ
 • Mladenka Ignjatić, samostalni consultant, Istraživački forum EPuS
 • Nataša Tomić-Petrović, Univerzitet u Beogradu
 • Nenad Miloradović, Opštinska uprava opštine Ćuprija
 • Olga Šipovac, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Pančevo
 • Paola Petrić, Fondacija “Hajnrih Bel”
 • Predrag Aleksić, izvršni direktor za šumarstvo i zaštitu životne sredine, JP Srbija šume
 • Radmilo Pešić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beorgadu
 • Sabina Ivanović, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
 • Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije
 • Sonja Prodanović, samostalni istraživač, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
 • Snežana Matić-Besarabić, Rukovodilac Centra za higijenu i humanu ekologiju, Gradski zavod za javno zdravlje
 • Snježana Mitrović, TERRAS
 • Srđan Matović, Gradsko veće za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima, Grad Kragujevac
 • Stevan Lilić, profesor, Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • Valentina Đureta, Beogradski fond za političku izuzetnost
 • Vesna Stefanović, JKP “Komrad”, Vranje
 • Vladimir Janković, UNEKOOP
 • Vladimir Pavićević, Tehnološko-metalurški fakultet
 • Vojislav Stanković, Direktor, EKOSTAR PAK doo
 • Vukica Popadić Njunjić, koordinatorka službe za zaštitu i unapređenje životne sredine, RB Kolubara
 • Zoran Sretić, Kancelarija za evropske integracije Vlade RS
 • Zorica Isoski, direktorka, Aurora Green
Plan rada
rb Datum Mesto Tema Uvodničari
1. 26. 06. 2012. Narodna skupština Republike Srbije Finansiranja zaštite životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou

Sandra Simić
samostalni savetnik u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Vlade Republike Srbije
Dragana Mladenović
savetnik, načelnik odeljenja, Fond za zaštitu životne sredine
Maja Krunić–Lazić
samostalni savetnik u Agenciji za zaštitu životne sredine,
Ljubinka Kaluđerović
sekretar Odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencija gradova i opština
Miloš Katić
direktor EKO DIMeC iz Valjeva
Snježana Mitrović
projekt menadžer Udruženja TERRA’S iz Subotica
Dragan Dobrašinović
direktor Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava iz Prokuplja
rofesor Dragoljub Todić
interni ekspert Radne grupe
Ivan Knežević
zamenik generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji

 
Zasedanja
Najava zasedanja Radne grupe - 26. 06. 2012.
 
Materijali sa zasedanja Radne grupe
Izveštaj sa zasedanja Radne grupe - 26. 06. 2012.
Dragoljub Todić - Finansiranje zastite životne sredine na nacionalnom i lokalnim nivou
Maja Krunić-Lazić - Izvori finansiranja zaštite životne sredine u RS
Sandra Simić - Finаnsirаnjе životne sredine iz budžеtskih fоndоvа nа lоkаlnоm nivоu
Dragana Mladenović - Obezbeđivanje finansiranja životne sredine preko Fonda
Ljubinka Kaluđerović - Finansiranje sistema zaštite životne sredine i lokalni eko-fondovi
Miloš Katić - Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou u Srbiji – problemi
Snježana Mitrović - Saradnja NVO sa nadležnim organima u izradi i implementaciji akata kojima se reguliše oblast njihovog finansiranja
Dragan Dobrašinović - Fond za zaštitu životne sredine i upravljanje budžetskim sredstvima

 

vrh strane

 

 
Kinkovi
Misija Predsedništvo Radne grupe Saopštenja Foto galerija Vesti U medijima Kinkovi Design by: Evropski pokret u Srbiji